Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Drogi Użytkowniku!

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą, kierowaną do przedsiębiorców, Stronę.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Strony, a także w związku z nią.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Strony  jest: itSilesia Łukasz Lipka z siedzibą pod adresem ul. Joachima Lelewela 10, 40-280 Rydułtowy, NIP, nr REGON („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:

info@itsilesia.com

DANE OSOBOWE

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług i umówić się na prezentację, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Strony i świadczeniem usług na niej oferowanych („Usługi”), w zależności od tego, na które się zdecydujesz.

Usługą oferowaną na naszej Stronie jest w szczególności, ale nie wyłącznie, usługa polegająca na: udostępnieniu oprogramowania do szkoleń w VR/AR w ramach licencji.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

– świadczenie poszczególnych usług oferowanych na Stronie, w tym przygotowanie szkoleń szkoleń,

– marketing bezpośredni oferowanych usług

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie, są:

– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Stronę w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników o Stronie i usługach, co pozwala nam je ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszej Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– Twoja zgoda wyrażona na Stronie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych na naszej Stronie w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o świadczonej usłudze.

 

TWOJE PRAWA

Masz prawo:

– dostępu do twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– żądania usunięcia

– żądania ograniczenia przetwarzania

– przeniesienia danych do innego administratora danych,

a także prawo:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: info@itsilesia.com.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.

W przypadku użytkowników odwiedzających Stronę:

– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,

– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

W przypadku wszystkich Usług:

– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,

– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,

– dostawcy usług internetowych,

– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami,

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub

– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o twojej sesji,

– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,

– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,

– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,

– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

 

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox,

– Chrome,

– Safari,

– Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,

– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.